Selecteer een pagina

Stichting Vrijstad Festival

Voor het bevorderen van culturele evenementen

Stichting Vrijstad Festival organiseert:

Zaterdag 28 september 2019 – Culemborgers Ontmoeten en Ontdekken tijdens het Vrijstad Cultuur Festival

Wie is de stichting Vrijstad Festival en waar staat dit voor:

Stichting Vrijstad Festival

Stichting Vrijstad Festival heeft als doel het bevorderen van culture evenementen, de samenwerking bevorderen tussen cultuuraanbieders onderling en de samenwerking tussen cultuuraanbieders en maatschappelijke partijen, zoals ondernemers, onderwijs, welzijn en zorg.

De statutaire vestiging van deze stichting is in de Gemeente Culemborg, Gelderland.

De Stichting Vrijstad Festival heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het bevorderen en waar nodig faciliteren van culture activiteiten waarbij samenwerking en eigen organisatiekracht van deelnemende partijen als uitganspunt gelden;
  • Het begeleiden en adviseren van (culturele) partijen bij het realiseren daarvan;
  • Het aanbieden van een geschikt onder de titels Vrijstad Cultuur Festival.

Contact

Contact met de Stichting Vrijstad Festival

Neem contact op met de Stichting Vrijstad Festival door een mail te sturen naar contact@stichtingvrijstadfestival.nl of vul het formulier in op de website.